Gå till:

Ekebo

  073-856 45 57
På Skogforsks södra forskningsstation Ekebo finns en plantskola med tillgång till såväl datorstyrda växthus som laboratorier och med möjligheter till frilandsodling.

På Ekebo sker ett omfattande förädlingsarbete för att förse det sydsvenska skogsbruket med odlingsmaterial. 

På Ekebo sker även forskning med syfte att utveckla lövskogsbruket, främst vad gäller virkesproduktion, men även med avseende på andra värden såsom hänsyn till naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. På senare tid har Ekebo utvecklats till ett sydsvenskt centrum för forskning och utveckling om skogsföryngring.

Här framställs också bland annat plantor ur vävnadskultur, så kallad somatisk embryogenes. I laboratoriet bedrivs också molekylärgenetisk forskning.


Adress

Skogforsk
Ekebo 2250
268 90 Svalöv