logga
I Sävar ligger Skogforsks norra forskningsstation. Här finns plantskola, laboratorium och en anläggning för fröservice till skogsbruket.

På Skogforsk i Sävar utanför Umeå arbetar vi med tillämpad forskning inom förädling av skogsträd, frö och plantor, fröservice, teknik, logistik, verksamhetsutveckling med mer.

Öppettider 

Kansliets och växelns öppettider är normalt 07.30–16.00 (lunch 12.00–12.30). Under övrig tid hänvisas till direktnummer.

Skogforsk
Box 3
918 21 Sävar

Besöksadress (och vid paketförsändelser):

Skogforsk
Tomterna 1
918 33 Sävar