logga
Hon fick kungligt stipendium
Skogforsks Sima Mohtashami har fått 100 000 kronor ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stipendiet gäller forskning om minskad markpåverkan i skogsbruket.
2024-06-19 14:00
Fjärrstyrde skotare via 5G-utrustad drönare
Via en 5G-utrustad drönare, i praktiken en luftburen mobilmast, har Skogforsk fjärrstyrt en skotare via 5G-teknologi i terräng med begränsad uppkoppling. Testet var det första någonsin i sitt slag.
2024-06-18 10:22
Skogsbruket höjer anslaget till Skogforsk
Skogforsks partnerföretag höjer anslaget till forskningsinstitutet från 60 öre per avverkad kubikmeter till 1 krona. Höjningen gäller från och med den 1 januari 2025.
2024-06-13 08:00
"Röjrobot" nästa mål på resan mot automatisering
Genom att ta fram en röjrobot fortsätter Skogforsk resan mot ett fjärrstyrt och automatiserat skogsarbete. Inklusive pengar från Troedssonfonden satsas 2,1 miljoner i ett nytt forskningsprojekt.
2024-05-30 08:51
Regeringsutredning: låt Skogforsk rädda alm och ask
Skogforsk föreslås förädla fram resistenta almar och askar med ett öronmärkt, statligt anslag under tio år. Det framgår av en regeringsutredning som överlämnades till landsbygdsministern i torsdags.
2024-05-19 10:00
Nu blommar björkarna i jätteväxthuset
Björkarna i nybyggda växthuset på Skogforsks forskningsstation i Ekebo har börjat blomma. Växthuset, som rymmer hela träd, invigdes i september 2023 och innebar en investering på 18 miljoner kronor.
2024-05-07 14:16
Forskningssatsning banar väg för ökat grotuttag
Grotuttaget i skogen kan öka. Men osäkerhet kring hur stora volymer som faktiskt kan tas ut och påverkan på mark och produktion hindrar utvecklingen. Detta ska Skogforsk försöka komma till rätta med.
2024-04-26 08:24
De får stipendium för insatser inom bioenergi
Skogforsks Mia Iwarsson Wide och Rolf Björheden får Jan Häckners bioenergistipendium. Detta efter många års utveckling och kunskapsspridning kopplat till hållbar produktion av skogsbränsle.
2024-04-25 14:39
Skogsbrand: rutiner för bevakning nära genombrott
Rutiner för efterbevakning och effekter på djurlivet efter brand lyftes av Skogforsk på seminariet Skogsbrand i Östersund nyligen. Nu tror Skogforsk på ett genombrott för efterbevakningsrutinerna
2024-03-27 10:46
Fjärrstyrd markberedningsmaskin på gång
Skogforsk har dragit i gång utvecklingen av en fjärrstyrd markberedningsmaskin. Det sker på Troëdsson Forestry Teleoperation Lab i Jälla, strax utanför Uppsala.
2024-03-26 07:30
Branschen förbereds på ny hållbarhetsrapportering
Skogforsk startar ett projekt för att hjälpa mindre och mellanstora skogsföretag att hållbarhetsredovisa enligt nya EU-krav. Rapporteringen ska också bli transparent, jämförbar och kvalitetssäkrad.
2024-03-25 15:33
Fortsatt satsning på autonom skogsföryngring
Samverkansprojektet Autoplant går vidare i utvecklingen av ett system för skonsam, autonom markberedning och plantering. Över 22 miljoner kronor satsas på en prototyp för kommersialisering.
2024-03-15 09:00