logga
Bild: Sven Tegelmo
Behöver personalen i din organisation utbildning inom ett område där du tror att Skogforsk har rätt kompetens?

Det är inte alltid som det allmänna utbudet av kurser, konferenser och utbildningar matchar företagets behov. Ibland är kraven specifika eller så finns ett behov av att samla personalen utan att andra företag är med i diskussionerna.

Vi har stor erfarenhet av företagsanpassade utbildningar och för oss innebär det en möjlighet till nära kontakt med intressentföretagen i skogsbruket. För dig är det ett sätt att säkerställa att du får en utbildning som matcher förkunskaper och aktuella behov. För skogsbruket är det sätt att snabba på tillämpningen av nya forskningsresultat och kunskaper.

Behöver du hjälp med en utbildning i ditt företag? Kontakta oss så diskuterar vi fram en lösning som passar just er.

Nyfiken på utbildningar vi kör idag, klicka här.