logga
Nu ska fröproduktionen i fröplantagerna få en rejäl skjuts. Forskarna har länge känt till att hormonet gibberellin stimulerar trädens blomning. År 2013 fick metoden sitt genombrott i praktiken.

Skogforsk var tidigt ute och visade att gibberellinbehandling ökar fröproduktionen hos både tall och gran. Injektioner med det blomningsstimulerande hormonet kan öka trädens frösättning med 50 procent eller mer. Alla kalkyler visar dessutom att det är lönsamt. Trots att forskningen har pågått sedan 1980-talet har metoden inte använts mer än i försöksskala. Skälet är att preparatet tidigare inte var godkänt av myndigheterna. Nu har skogsbruket och Skogforsk gemensamt lyckats få en tillverkare att gå igenom registreringsproceduren. I och med att preparatet Gibb Plus Forest blev tillåtet kunde metoden få sitt genombrott i praktiken. Sommaren 2013 har Svenska Skogsplantor, Holmen och Bergvik hormonbehandlat över 150 hektar fröplantager av gran och tall, från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Det spännande svaret på om behandlingen lyckas kommer när träden börjar blomma våren 2014. Om fröproduktionen ökar med bara 1 kilo per hektar så räcker det extra fröet till 15-20 miljoner plantor. Och det kan bli mycket mer.

Läs fördjupning

Sommaren 2013 kom det länge väntade genombrottet för blomningsstimulering med det naturliga hormonet gibberellin i svenska fröplantager. Svenska Skogsplantor behandlade 140 hektar granfröplantager, från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Även Holmen, Bergvik och Södra passade på att behandla delar av sina plantager.

Brist på det bästa

Fröplantagerna är den nya skogens barnkammare. Det är där de förädlade gran- och tallplantorna startar som frön. Men det är alltid brist på det bästa fröet, det som har den högsta förädlingsvinsten. Bristen är särskilt stor för gran. För några år sedan räknade Skogforsk med att det förädlade fröet bara räcker till varannan granplanta i landet. En god blomning i plantagerna år 2010 kunde kompensera en del av bristerna, men frölagren räcker inte i evighet.

Skogforsk har pekat ut flera vägar för att öka fröproduktionen i plantagerna. En är behandling med gibberellin, ett av trädens naturliga blomningshormoner. Hormonet injiceras innanför stammen på plantageträden. Därifrån transporteras det genom ledningsbanorna till trädens skottspetsar där blomknopparna bildas.

Gibberellinets positiva effekter på blombildningen har varit kända länge, och Skogforsk har utvärderat metoden i flera olika studier, de första på 1980-talet. Hormonbehandling används idag rutinmässigt i förädlingen för att öka blomningen. År 2005 gjordes det första storskaliga praktiska försöket med hormoninjektioner i granfröplantager.

Lönsam åtgärd

Erfarenheterna av behandlingen är positiva, men det är inte alltid som gibberellinet har effekt. Om våren varit fuktig och sommaren blir solfattig och kylig, eller om träden blommat rikligt året innan, uteblir ofta effekten. De perfekta förutsättningarna för gibberellinbehandling är en torr vår, och särskilt en torr och varm period från midsommar och några veckor framåt när blomanlagen bildas.
Erfarenheterna visar att behandling av granfröplantager lyckas i ungefär 1 av 3 fall, men när den lyckas kan fröproduktionen mer än fördubblas, och ibland nå upp till 200 %. En genomsnittlig ökning på 50 % betraktas som realistiskt.
Trots att den inte alltid lyckas är metoden lönsam. Skogforsk har räknat ut att kostnaden för att producera ett kilo frö med gibberellinbehandling uppgår till omkring 130 kronor ett år då behandlingen går bra. Det kan jämföras med värdet för ett kilo plantagefrö som kan uppgå till omkring 15 000 kronor.

Steget till praktiken är taget

Gibberellinbehandling kräver ett godkännande av kemikalieinspektionen för att få användas i praktiskt bruk. Ett godkännande ställer höga krav på dokumentation och utredningar om eventuella risker. Skogsbruket och Skogforsk drog därför igång dokumentationsarbetet, och lyckades få en kemikalietillverkare att gå igenom registreringsproceduren. År 2012 blev preparatet Gibb Plus Forest godkänt. Nu var det fritt fram för plantageskötarna att börja gibba.

Under 2013 var förutsättningarna goda för blomningsstimulering. Våren hade varit hyggligt varm. Svenska Skogsplantor satsade stort och behandlade cirka 140 hektar av sina granfröplantager, från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Även Bergvik, Holmen och Södra genomförde behandling i varsin plantage. Totalt har därför drygt 150 hektar behandlats.

En förutsättning för en storskalig användning är att behandlingen kan göras rationellt. Tidigare metoder där träden först borrades och sedan injicerades har nu ersatts av en effektiv metod importerad från USA. Med ett specialverktyg slås en nål snabbt in i trädet till rätt djup, och injektionen görs genom att pressa in vätskan i veden under tryck.

Det spännande svaret på om behandlingen lyckas kommer under blomningen 2014. Om man försiktigt räknar med en ökning på 1 kilo frö per hektar betyder det 150 kilo förädlat granfrö. Det räcker till 15-20 miljoner granplantor! Och effekten kan vara betydligt större än så.

Exemplet Nedra Sandby

Tajmingen är viktig för att behandlingen ska ge effekt. Hormonet måste tillsättas under den korta period när trädens knoppar bestämmer om de ska bli en blomma eller ett skott. Erfarenheten har visat att det sker omkring midsommar. Under två intensiva sommarveckor har därför flera arbetslag jobbat parallellt i plantagerna.

I fröplantagen Nedra Sandby på Öland gjordes behandlingen veckorna efter midsommar. Arbetsdagarna för det 15 personer starka laget började redan klockan fem för att jobbet ska hinna bli färdigt innan det är dags för nästa plantage.

Laget delade in sig i grupper om tre. Den förste slår in en nål i stammen, näste sprutar in hormonet med sin pistolspruta, och den tredje tar ut nålen. Då är första man redan framme vid nästa träd. Det går undan, men det är också många träd som ska behandlas.

Granfröplantagen Nedra Sandby anlades 1991 och är avsedd för användning i södra Svealand (zon G6). Den tillhör den andra omgångens fröplantager (”TvåO”), med en förädlingsvinst som ligger mellan de allra äldsta plantagerna och de nya, så kallade Treo-plantagerna. Fröet är eftertraktat, och varje åtgärd som kan höja  fröproduktionen ökar utbudet av förädlade plantor. Varje extra kilo förädlat frö motsvarar ungefär 115 000 extra plantor, och lyckas behandlingen väl kan den bidra med flera kilo extra frö per hektar.

Gibberellinbehandling Nedra Sandby. Först slås en nål in i trädet. Foto Mats Hannerz

I ett första steg slås en nål in i trädet på ungefär brösthöjd. För klena träd, 7-10 cm i diameter, räcker det med en nål. Antalet ökar sedan stegvis upp till träd på över 25 cm diameter, som får fyra nålar.

gibberellinspruta, Nedra Sandby. Foto Mats Hannerz

Gibberellinsprutan kommer fram i nästa steg. Varje nål får två tryck, vilket ger totalt 2 ml lösning.

Gibberellinlösning i ryggsäcken. Foto Mats Hannerz

Behållaren bärs på ryggen och räcker till behandling av ungefär 1/2 hektar plantageträd. Conny Olofsson, som ledde arbetslaget i Nedra Sandby, demonstrerar.

Om gibberellin

Gibberelliner är en grupp växthormoner som medverkar vid bland annat skottsträckning, frögroning och blomning. Det finns över 80 gibberelliner och för att skilja dem åt har varje gibberellin fått ett löpnummer. De som visat sig vara effektiva för att stimulera blombildningen hos gran och tall är en blandning av gibberellin A4 och A7, och förkortas vanligen GA4/7.

Gibberellinets goda effekter på blomningen hos barrträd har varit kända sedan 1970-talet. Gibberellin tillsätts som en lösning i stammen, innanför barken, där det transporteras upp genom ledningsbanorna i trädet.

Gibberellinerna har många andra användningsområden inom jord- och trädgårdsbruk. De används för att få en mer enhetlig frögroning på utsäde. Andra användningar är att minska skorvbildning på äpplenas skal, att öka storleken på äpplen och päron, och attt få kärnfria druvor.

Nr 30-2013    Publicerad 2013-09-30 14:41

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Curt Almqvist
Seniorforskare
Mats Hannerz
Silvinformation