logga
Han- och honblomning samt kottproduktion efter rotbeskärning och behandling med gibberellin (GA4/7), var för sig och i kombination, har undersökts i granfröplantagen 501 Bredinge.

Behandling med GA4/7 ger ökad honblomning/kottproduktion de år då väderleksbetingelserna i övrigt är tillräckligt gynnsamma för initiering av blomning hos gran.
Behandling med enbart rotbeskärning måste vara kraftig för att den skall ge positiv effekt. En kraftig rotbeskärning ger även en andraårseffekt. En kraftig rotbeskärning är dock ett risktagande. Plantageträdens vitalitet kan äventyras av kraftig torka efter behandlingen.

Nr 78-2008    Publicerad 2008-01-01 00:08

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.