logga
Skogforsks förädlingsprogram görs. Initiativet kom ursprungligen från Skogforsks rådgivande grupp för skogsodlingsmaterial.

Rapporteringen är på förädlingspopulationsnivå där såväl utfört arbete under det gångna året som mål för kommande verksamhet anges. Rapporten har två huvudsakliga syften:

  1. Att ge medlemmar i den rådgivande gruppen möjlighet att mer i detalj följa den löpande verksamheten och dess måluppfyllelse.
  2. Att ge Skogforsks intressenter information om förädlingsframstegen för att kunna bedöma möjligheten till nya massförökningsinsatser.

Rapporten är uppdelad i ett diagram per förädlingspopulation för tall, gran och björk. En förenklad rapport för contortatall finns också med. I rapporten finns kartor där varje populations ungefärliga centrum är markerat.

Nr 39-2007    Publicerad 2007-09-09 13:52

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Johan Sonesson
Processledare, Seniorforskare
Curt Almqvist
Seniorforskare
Bengt Andersson Gull
Tidigare anställd
Karl-Anders Högberg
Tidigare anställd
Gunnar Jansson
Tidigare anställd
Bo Karlsson
Tidigare anställd
Torgny Persson
Seniorforskare
Lars-Göran Stener
Tidigare anställd
Johan Westin
Tidigare anställd