logga
Gödsling av förädlade plantor, fläktar i fröplantager, frostriskkalkyl och nya pengar till plantforskning beskrivs i detta nummer av Plantaktuellt.

Genom att kombinera gödsling och förädlat skogsodlingsmaterial kan tillväxten i skogarna öka ännu mer, till och med mer än vad de två metoderna kan ge var för sig. Det pekar resultaten från tre års intensivgödslingsförsök på. I fröplantager önskar man att så mycket som möjligt av det pollen som befruktar honblommorna kommer från plantagen själv. Skogforsk har gjort försök med stora fläktar som rör runt luften kring plantageträden under den tid som pollenet är färdigt för att släppa. Syftet är att öka andelen plantageeget pollen. Trots att fläktarna bidrog till högre pollenhalter syntes dock inga positiva effekter på fröutbyte eller inkorsningsnivå. Ett nytt beräkningsverktyg i kunskapssystemet Kunskap Direkt presenteras också. Verktyget Frostrisk beräknar risken för att en granplanta drabbas av frost beroende på läge i landet, ståndortens förutsättningar och vilka skötselåtgärder som har vidtagits. Plantornas ursprung, skärmträd, markberedning, plantstorlek med mera påverkar risken för både vår- och höstfrostskador. Ett nystartat program om snytbaggeforskning presenteras. Programmet är en efterföljare till ”Snytbagge 2005”, som upphör vid årsskiftet. Pengar har också frigjorts för föryngringsforskning från forskningsrådet Formas. 24 miljoner kronor ska användas för ”Bättre skogsföryngring för ökad kvalitet och effektivitet i produktion och naturvård”.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 102-2005    Publicerad 2005-01-01 00:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mats Hannerz
Silvinformation
Anders Lindström
Johan Sonesson
Processledare, Seniorforskare
Curt Almqvist
Seniorforskare
Göran Nordlander
SLU