logga
Detta är det femte året som denna typ av avrapportering av läget och framstegen inom Skogforsks förädlingsprogram görs.

Rapporten har två huvudsakliga syften:
1. Att ge medlemmar i den rådgivande gruppen möjlighet att mer i detalj följa den löpande verksamheten och dess måluppfyllelse.
2. Att ge Skogforsks intressenter information om förädlingsframstegen för att kunna bedöma möjligheten till nya massförökningsinsatser.

Nr 107-2004    Publicerad 2004-01-01 00:42

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Johan Sonesson
Processledare, Seniorforskare
Curt Almqvist
Seniorforskare
Bengt Andersson Gull
Tidigare anställd
Tore Eriksson
Skogforsk
Bo Karlsson
Tidigare anställd
Lars-Göran Stener
Tidigare anställd
Johan Westin
Tidigare anställd