logga
Skottlängdsmätning i klonarkiv KA56, Sävar
Bild: Ulfstand Wennström
Det råder brist på tillräckliga mängder förädlat granfrö. En orsak är oregelbunden blomning hos gran. Med behandling i rätt tidpunkt för blomningsstimuleringen kan kottproduktionen öka i fröplantager.

Dagens fröplantager av gran producerar inte så mycket frö som skogsbruket behöver. Även nu när de nya plantagerna som anlagts under början av 2000-talet börjar producera frö så kommer bristen på förädlat granfrö att bestå under lång tid framöver. Granens blomning är oregelbunden och bra granfröår inträffar med mellan 5–10 års mellanrum.

Vid produktion av granfrö finns två huvudproblem:

  • oregelbunden blomning
  • skadegörare som angriper och förstör grankottarna.

Genom behandling med gibberellin, ett hormon som stimulerar träden att anlägga blomknoppar, kan träden förmås att blomma oftare och rikligare. Tidpunkten för behandling av gran med gibberellin är viktig för att god effekt ska uppnås. Denna tidpunkt varierar mellan åren beroende på hur temperaturen på våren och försommaren utvecklas. Tidigare använda riktlinjer har varit svåra att använda då åtgärden ska utföras i operationell skala i fröplantager av gran.

Skogforsk har nu tagit fram två nya funktioner som gör det lättare att bestämma när det är dags att starta den blomningsstimulerande behandlingen. Funktionerna bygger på ackumulerad temperatursumma. Den ena, med en enklare funktion, använder temperatursumman från vegetationsperioden början. Den andra, med en mer utvecklad funktion, använder temperatursumman från det att granarna startar sin skottsträckning. Denna funktion tar hänsyn till det aktuella granmaterialets reaktion på temperaturutvecklingen under våren.

I tabellerna nedan visas tröskelvärden för när behandling tidigast skall starta, när den optimala tidpunkten infaller, samt när man senast behöver vara klar med behandlingarna.

Tabell 1. Gränser för temperatursumma, TS_5 (från vegetationsperiodens början) och TS_K3 (från granarnas skottskjutning startar), för tidig och optimal start samt optimalt och sent slut av gibberellinbehandling genom staminjektion i granplantager med olika lokalisering i Sverige. Tidig start är då 65% av total skottlängd förväntas vara uppnådd. Optimal start, optimalt slut och senaste slut är då 75 %, 85 %, och 90 % av total skottlängd förväntas var uppnådd, respektive.

tabell1.png

Nr 58-2020    Publicerad 2020-10-05 10:30

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.