logga
Bild: Bror Österman
Rotbeskärning är ett sätt att öka blomningen och kottproduktionen i fröodlingar av gran. Den bästa tidpunkten för att rotbeskära granarna är i slutet av maj eller början av juni, omkring vecka 21.

Försök med olika tidpunkter för rotbeskärning anlades i tre olika fröodlingar i olika delar av Sverige (Götaland, Svealand och södra Norrland). I alla fröodlingarna provades olika tidpunkter för beskärningen, från slutet av maj till mitten av augusti. Effekten av rotbeskärningen mättes som mängden hon- och hanblommor de två efterföljande vårarna och som mängden kottar hösten året efter rotbeskärningen.

Den tidigast testade tidpunkten gav den bästa effekten av rotbeskärningen. Det är möjligt att en ännu tidigare rotbeskärning skulle kunna ge en ännu större effekt, men det behöver verifieras i nya försök. En tidigare tidpunkt för rotbeskärning kan dock ha utförandeproblem då markbärigheten kan vara låg tidigare på våren.

Det finns också i indikationer på att en rotbeskärning på hösten året innan initieringen av blomanlagen sker, skulle kunna fungera, men även detta behöver verifieras i nya försök.

Nr 1-2023    Publicerad 2023-01-09 17:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.