logga
Växthusplantager med gran, förädling i USA och historiken för maskinell plantering beskrivs i detta nummer av Plantaktuellt.

Skogforsk bedriver forskning om växthusplantager. I en artikel i detta nummer beskrivs erfarenheter och principer för växthusplantager. En grov kalkyl baserad på resultat från Skogforsks studier visar att det kan räcka med sju växthus för att täcka Sveriges behov av plantor. Det förutsätter då att de partier av elitfrö som tas fram sticklingförökas till 200 sticklingar per fröplanta. I en annan artikel beskrivs förädlingen av sydstatstallar i södra USA. Den genetiska förädling som sker där har hämtat mycket inspiration från det svenska förädlingsprogrammet. Den maskinella planteringens upp och nergång beskrivs i en artikel som startar med de första försöken på 1970-talet till den nutida Ecoplanter. I Plantaktuellt finns också kortnyheter om plantor, förädling och skogsodling.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 41-2003    Publicerad 2003-01-01 00:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Christer Nyström
Mats Hannerz
Silvinformation
Mats Eriksson
Tidigare anställd
Curt Almqvist
Seniorforskare
Dag Lindgren
Henrik Von Hofsten
Tidigare anställd