logga
Bild: Johan Jonsson
En gödsling med hög dos kväve kan ge en lika stor ökning av kottsättningen som en behandling med det blomningsstimulerande hormonet gibberellin. Men tillsammans ger de ännu bättre effekt.

Granen blommar sällan vilket lett till att skogsbruket har brist på förädlade granplantor att plantera efter en avverkning. Därför är det av stort intresse att öka blomningen hos granarna i de svenska fröodlingarna.

I ett försök i en ung granfröodling i södra Sverige testades gödsling med två olika kvävegödselmedel vilka testades ensamma eller i kombination med ett blomningsstimulerande hormon: gibberellin. Ett av de gödselmedel som användes var flytande och innehöll kväve både i form av ammoniumnitrat och urea. Det andra var ett fastgödselmedel som enbart innehöll kväve i form av ammoniumnitrat.

Effekten av enbart kvävegödsel visade att det behövs en hög dos kväve per träd för att ge effekt på blomningen. Effekten blev då ungefär lika stor som den som en behandling med gibberellin ger. Att behandla träden med en kombination av hög kvävedos och gibberellin gav en kombinationseffekt och fördubblade produktionen av blommor och kottar med storleksordningen 85–123 procent.

De testade behandlingarna påverkade inte kvaliteten på kottarna och fröerna. Analyser av näringshalterna i barren före och efter gödslingen visade att kvävehalten i barren ökade av gödslingen och att kvoten mellan kalium och kväve ändrades i en ofördelaktig riktning. Det visar att det är viktigt att följa näringshalterna i barren hos träden då denna typ av behandlingar görs.

Nr 25-2023    Publicerad 2023-05-09 14:28

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.