logga
Bild: Erik Viklund, Skogforsk
Plantval är ett beslutsstöd för val av skogsodlingsmaterial. Nu kommer en ny version med nya klimatanpassade modeller för tall och design som anpassats även för användning i läsplattor och telefoner.

Nya Plantval blev tillgängligt på skogforsk.se den 18 oktober. Verktyget hjälper till att välja skogsodlingsmaterial som är välanpassat, växer bra, har god kvalitet och fungerar i ett framtida klimat.

Plantval har nu fått responsiv design, vilket innebär att det fungerar lika bra i telefonen som i surfplattan eller datorn. Men de största förändringarna ligger under ytan och berör modellerna för tall. Nu används de nya klimatanpassade förflyttningsmodeller för tall som tagits fram tillsammans med finska Luke, klimatforskarna på SMHI, Rossby Centre och Skogforsk inom ramen för bland annat Future Forests.

Verktyget ska på sikt kunna användas i både Sverige och Finland. Därför har ett standardiseringsarbete av fröplantagernas egenskaper gjorts. De största nyheterna är:

  • Nya modeller som är giltiga i både Sverige och Finland.
  • Klimatdata som kommer från rutnätsbaserade modeller som är kompatibla med nya klimatscenarion. Rutan, som är 4x4 km stor, syns i kartan när man väljer odlingslokal.
  • Framtida klimat är beräknat enligt SRES-A1B, där den globala medeltemperaturen beräknas öka cirka 2.5°C till år 2100, vilket innebär cirka 3.5°C för Sverige.
  • Kartor över plantagernas användningsområden är helt omgjorda. Nu beräknas för varje rekommenderad odlingslokal plantagens prestationsindex relativt oförädlat lokalt beståndsfrö och redovisas i en färgskala. På så vis underlättas till exempel jämförelser mellan plantager.

Plantval ger huvudsakligen användningsrekommendationer för trädslagen tall, gran, vårtbjörk och contortatall. För gran, vårtbjörk och contortatall är de grundläggande modellerna och merparten av funktionaliteten densamma som tidigare men utseendet och vissa funktioner är uppdaterade.

  • Verktyget är anpassat för att även fungera på läsplattor och smarta telefoner.
  • Vid val av odlingslokal används Google maps som bakgrund.

Utökas med Finland

I nya Plantval rekommenderas liksom tidigare svenska fröplantager och bestånd för planteringslokaler i Sverige. Inom kort kommer dock programmet att byggas ut till att innefatta både Sverige och Finland med skogsodlingsmaterial från båda länder.

 

Nr 94-2016    Publicerad 2016-10-18 06:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mats Berlin
Forskare
Lars Bärring
SMHI, Rossby Centre
Bengt Andersson Gull
Tidigare anställd
Torgny Persson
Seniorforskare
Curt Almqvist
Seniorforskare
Gunnar Jansson
Tidigare anställd
Karl-Anders Högberg
Tidigare anställd