logga
Maris senaste artiklar
Val av DNA-markörer påverkar träffsäkerheten på genomiskt urval inom granförädling
Ett genomtänkt markörval gör det genomiska urvalet mer träffsäkert. Men egenskapernas natur avgör om strategin är värd besväret. Det visar resultat från fältförsök och datorsimulationer.
2024-04-03
Ny teknik ska ge snabbare granförädling
En stor begränsning i granförädlingen är att granen blommar första gången först vid cirka 20 års ålder. Med ny teknik kan tiden kortas för att snabbare få ut förbättrade plantor i skogsbruket.
2023-01-30
De genetiska egenskaperna står sig över tid
Vid trädförädling väljs nästa generation ut då träden är 10–30 år. Frågan är om egenskaper de har i ungdomen håller i sig livet ut?
2022-12-20
Skogsträdsförädling med nya utvecklade metoder möjliggör snabbare anpassning till framtidens klimat
Skogsträdsförädlingens mål för alla trädslag är ökad värdeproduktion, anpassning till klimatförändring och bevarande av genetisk diversitet. Allt för en framtida hållbar skogsproduktion!
2022-08-04
Sticklingar vid fälttestning av tall går bra att använda i förädlingsprogrammet
Det svenska förädlingsprogrammet för tall har hittills huvudsakligen testat material med fröplantor. För att jämföra de två planttyperna fröplantor och sticklingar har kombinerade fältförsök anlagts.
2021-12-02
Genomisk selektion kan ge högre vinst på tall
Genomisk selektion kan ge högre vinst än traditionella metoder, eftersom förädlingscykeln kan kortas ner. Metoden kan vara användbar för tallförädling då man får högre selektionsintensitet vid urval.
2021-11-16
Den operativa skogsträdsförädlingen 2017–2020
Den operativa förädlingen fortsätter öka de genetiska vinsterna. Samtidigt utvecklas nya metoder, till exempel mätning av veddensitet, genomisk selektion och tunneltält för blomningsstimulering.
2021-08-11
Jämförelse av förädlingsstrategier baserad på partiell faderskapsrekonstruktion
Full kontroll på släktskapet krävs för att hantera den genetiska diversiteten i förädlingsprogrammet och därmed öka både den genetiska och ekonomiska vinsten i fröplantagen.
2020-06-16