logga
Toppkapning med helikopter, vitgran och svartgran, miniplantor, arginingödsling och riklig kottskörd är något av innehållet i detta nummer.

I en granfröplantage i södra Gästrikland kapas topparna med sågklingor monterade under en helikopter. Toppkapningen används för att både hålla nere plantageträdens höjd och att komma åt kottar i trädtopparna. Kostnaden anses rimlig i förhållande till den mängd kottar som blir tillgängliga. Vitgran och svartgran har testats på kärva lokaler i Norrlands inland. Den vanliga granen är oftast överlägsen på milda lokaler men svartgranen är ett alternativ på frostutsatta lokaler. Mer än 100 000 miniplantor har testats i praktiska försök och erfarenheterna har växt. Miniplantorna drabbas i mindre grad av snytbaggeskador men löper större risk för andra skador, till exempel torka. Deras tillväxt är låg i början men börjar närma sig vanliga täckrotsplantors efter ett par år. Markbehandlingen är viktig för miniplantor. Gödsling med aminosyror erbjuder nya möjligheter för plantskolorna. Vid SLU och Umeå universitet pågår forskning om aminosyran arginin. Arginingödsling bidrar till bättre utnyttjande av kvävet, mindre läckage och bättre planttillväxt. År 2006 verkar ge en rekordskörd av kottar från både gran, tall och contortatall. Ut och plocka kott i skogen, uppmanar Skogforsks fröstation i Sävar. Andelen godkända föryngringar ökar i landet, och Skogsstyrelsen bedömer att man snart ska ha nått sektorsmålet att andelen undermåliga föryngringar ska halveras till år 2010 jämfört med perioden 1999-2001.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 28-2001    Publicerad 2001-01-01 00:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mats Hannerz
Silvinformation
Anders Lindström
Curt Almqvist
Seniorforskare
Johan Kroon
Forskare
Ola Rosvall
Tidigare anställd
Erik Walfridsson
Tidigare anställd