logga
Användning av förädlat plantmaterial är ett effektivt sätt att öka skogsproduktionen och på sikt avverkningsmöjligheterna i Sverige. Skogsägarna har hög vilja att använda förädlat plantmaterial men begränsas av tillgången på förädlat frö.

En analys av fröförsörjningen visar att det i första hand råder brist på granfrö. I dagsläget är det bara en av nio granplantagezoner som har ett betydande överskott av förädlat frö. På 10 års sikt är läget bättre men långt ifrån bra. Först omkring 2030 motsvarar tillgången behovet i hela landet. För tall är det är de två nordligaste plantagezonerna som har brist på plantagefrö idag.

Försörjningsläget för gran kan på kort sikt förbättras betydlig med enkla och välkända metoder, men begränsas av hinder som tillgång till godkända preparat och ekonomi.

För att täcka återstående brist på förädlat granfrö och uppnå högre produktion i skogen är vegetativ uppförökning av högförädlade fröpartier en möjlighet. Plantproduktionskostnaden är hög men kalkyler visar att den är ekonomiskt försvarbar tack vare den höga merproduktion som kan uppnås.

Akut brist på förädlat frö från plantager kommer att uppstå igen och det är därför viktigt att redan nu påbörja planeringen av framtida plantageanläggningar.

Nr 13-2010    Publicerad 2010-01-01 23:59

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.