logga
Mer kortrötter på självföryngrade plantor, tallens fröproduktion och fröspridning och kortnyheter om plantor hittas i detta nummer av Plantaktuellt.

Trädens rotsystem fyller flera funktioner. Det ska fånga upp näring och vatten från jorden, men också förankra trädet. I en forskningsstudie vid SLU undersöktes skillnader mellan odlade täckrotsplantor och naturligt föryngrade tallplantor. Täckrotsplantorna fick betydligt mer långrötter men färre kortrötter jämfört med de självföryngrade. Täckrotsplantornas rötter kan bidra till sämre stabilitet. I Plantaktuellt nr 3 sammanfattas också en studie kring tallens fröspridning och fröproduktion. Tallfrö samlades in i två bestånd under 3-4 år, och den huvudsakliga fröspridningen kulminerade i maj. Studien slår därför hål på en gammal myt att tallfrö sprids på skaren. I numret finns också kortnyheter om plantor, förädling och föryngring.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 37-2002    Publicerad 2002-01-01 00:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Christer Nyström
Mats Hannerz
Silvinformation
Anna Rebane
Curt Almqvist
Seniorforskare
Roland Hörnfeldt