logga
Alternativ till kemisk snytbaggebekämpning, fröproduktion i framtidens skogar, rotsnurr och virkeskvalitet är några ämnen för detta nummer av Plantaktuellt.

I en artikel beskrivs den utmaning skogsbruket står inför när permitrin ska fasas ut som bekämpningsmetod mot snytbagge. Nya kemiska preparat kommer att kunna ersätta en del, men det pågår också utveckling av icke-kemiska bekämpningsmetoder. Här beskrivs till exempel Conniflex. En annan artikel sammanfattar några olika forskningsrapporter kring sambandet mellan tillväxt och kottproduktion. Studier på både gran och contortatall visar att trädens förmåga att blomma inte påverkas av förädlingen. Det kommer att finns gott om kottar även i framtidens skogar. Ytterligare en annan artikel beskriver sambandet mellan deformerade rötter och virkeskvalitet. Rotsnurr kan leda till instabila träd med krokig stambas, och stambaskrökarna innehåller tjurved som försämrar det sågade virket. Artikeln bygger på en doktorsavhandling. Det nya konceptet med förodlade miniplantor som omskolas till större behållare beskrivs också. En ny anläggning i Sundsvall testar konceptet.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 43-2003    Publicerad 2003-01-01 00:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mats Hannerz
Silvinformation
Anders Lindström
Urban Nilsson
SLU
Curt Almqvist
Seniorforskare
Göran Rune
Leif Westerberg
Anders Mattsson