logga
Skogforsk har mer än 1 500 långliggande fältförsök spridda över hela landet. De är en viktig resursbas, såväl för svenska som internationella forskningsprojekt, för att utveckla skogsbruket mot ökad tillväxt och minskad negativ påverkan på miljön.

Merparten av Skogforsks fältförsök är proveniens- och avkommeförsök som används i skogsträdsförädlingen. Men det finns också data från mer än 300 fältförsök för tillväxt- och miljöstudier.

Resultat från långtidsförsöken har genom åren bidragit med kunskaps- och beslutsunderlag till skogsägare och myndigheter. Några exempel är praktiska rekommendationer av plantmaterial, strategier för kvävegödsling och miljökonsekvensbeskrivningar. I dag används datorbaserade modeller alltmer för att beskriva skogen och för att förutsäga framtiden. Mätdata från långliggande försök är då ovärderliga, dels för att kunna bygga modellerna, dels för att testa (validera) dem.

Många långliggande försök har visat sig vara användbara för andra frågeställningar än vad som var tänkt från början. Ett typexempel är att gamla produktionsförsök med kvävegödsling senare har kunnat utnyttjas för att studera miljöeffekter.

Nr 9-2009    Publicerad 2009-01-01 09:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.