logga
Detta är det åttonde året som denna typ av avrapportering av läget och framstegen inom Skogforsks förädlingsprogram görs.

Initiativet kom ursprungligen från Skogforsks rådgivande grupp för skogsodlingsmaterial.

Rapporteringen är på förädlingspopulationsnivå och såväl utfört arbete under det gångna året som mål för kommande verksamhet anges. Efter att ha inhämtat den rådgivande gruppens synpunkter på förra årets rapport har vissa mindre ändringar gjorts. Det finns säkert fortfarande utrymme för förbättringar och förslag på sådana mottages tacksamt.

Rapporten har två huvudsakliga syften:

  1. Att ge medlemmar i den rådgivande gruppen möjlighet att mer i detalj följa den löpande verksamheten och dess måluppfyllelse.
  2. Att ge Skogforsks intressenter information om förädlingsframstegen för att kunna bedöma möjligheten till nya massförökningsinsatser.
Nr 43-2006    Publicerad 2006-01-01 06:14

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Johan Sonesson
Processledare, Seniorforskare
Curt Almqvist
Seniorforskare
Bengt Andersson Gull
Tidigare anställd
Mats Berlin
Forskare
Tore Ericsson
Skogforsk
Torgny Persson
Seniorforskare
Karl-Anders Högberg
Tidigare anställd
Gunnar Jansson
Tidigare anställd
Bo Karlsson
Tidigare anställd
Ola Rosvall
Skogforsk
Lars-Göran Stener
Tidigare anställd
Johan Westin
Tidigare anställd