logga
Bild: Erik Viklund
Antalet förädlade granplantor har ökat med 144 procent under perioden 2001 till 2013. För tall är ökningen 70 procent.

Antalet plantor som planterades i Sveriges skogar ökade med 2 procent jämfört med 2012. Totalt levererades 381 miljoner plantor från skogsplantskolorna till skogsägarna enligt Skogsstyrelsens statistik.

Enligt statistiken för 2013 framgår också att det aldrig tidigare planterats så många plantor från förädlat frö som nu. För gran har antalet plantor från svenskt plantagefrö 2013 ökat med 144 procent jämfört med 2001 (från 61 miljoner plantor 2001 till 150 miljoner plantor 2013). För tall är ökningen 70 procent (från 74 miljoner plantor 2001 till 126 miljoner plantor 2013). Andelen granplantor som kom från svenskt plantagefrö var 69  % och andelen tallplantor var 91 procent.

Resultat från Skogforsk visar att plantor från fröplantager har goda egenskaper vad gäller vitalitet, tillväxt och kvalitet. De svenska fröplantager som nu används ger mellan 10 och 15 procent högre värdeproduktion jämfört med den skog som avverkades. Fröet är dessutom mer välmatat vilket gör att de gror snabbare och jämnare, vilket är en fördel både i plantskolan och vid skogssådd. De nya fröplantager som nu anläggs i TreO-programmet börjar producera frö om några år med ännu högre värdeproduktion i våra nya skogar.


Nr 39-2014    Publicerad 2014-04-16 14:40

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.