logga
Dessa noter är punkter att beakta vid utarbetandet av skötselplaner för plantagerna.Vi ber läsaren betänka att vissa av noterna är giltiga för fler plantager än den där de står upptagna.

En utredning från Skogforsk visade att årsbehovet av tall- och granfrö är ca
6 750 kg inberäknat 3 300 kg för skogssådd. Klängkapaciteten i Sverige (2009) räcker för att klänga 1,4 årsbehov förutsatt att kott kan lagras upp till ett år. Ojämn kottförekomst och frökvalitet gör att kapaciteten fortfarande är långt ifrån tillräcklig.

Nr 117-2009    Publicerad 2009-01-01 00:29

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.