logga
Bild: Curt Almqvist
Försök visar att man har stora valmöjligheter gällande förband och beskärning vid anläggning av ny tallplantage. Fröproduktionen kan bli hög med flera olika kombinationer.

I ett unikt försök har Skogforsk provat ett stort antal kombinationer av hur förband och beskärning påverkar produktionen av frö i fröplantager av tall. Resultaten visar att det går att få en hög fröproduktion med flera olika kombinationer av förband och beskärningshöjd. Detta ger plantageägaren valmöjligheter, men redan vid plantageanläggningen bestäms vilka möjliga val som kan fungera längre fram. Det är dock stor skillnad i hur snabbt produktionen kommer igång.

Försöket som är en experimentplantage i Brunsberg i Värmland innehåller 14 olika kombinationer av stamantal och beskärningshöjd, från höga stamantal och låg målhöjd på ymparna till låga stamantal och hög målhöjd. För att styra höjdutvecklingen har ymparna beskurits årligen från att de nått en höjd som är en meter lägre än den satta målhöjden. I försöket har produktionen av pollen, kott och frö följts med årlig datainsamling från start och till en plantageålder på 21 år.

En hög pollenproduktion i plantagen är viktigt för att plantageträden i första hand ska korsa sig med varandra och inte med pollen som kommer med vinden från andra skogsområden. Pollen börjar produceras vid samma ålder oavsett stamtäthet och målhöjd på ymparna. Pollenproduktionen per hektar ökar dock snabbare vid täta förband och når därmed önskvärda nivåer snabbare.

Kott- och fröproduktionen började redan sex år efter att experimentplantagen anlades. Vid 13 års ålder hade det bästa täta förbandet med låg målhöjd den högsta produktionen, 55 kg frö per hektar, och efter 21 år hade det producerat 122 kg frö per hektar. Det bästa glesa förbandet med hög målhöjd hade vid motsvarande tidpunkter producerat 29 respektive 172 kg frö per hektar.

För att få hög produktion bör plantager anläggas med högt stamantal och skötas med en låg målhöjd för att sedan succesivt glesas ut och öka målhöjden.

Denna artikel är en populärvariant på en vetenskaplig artikel publicerad i Silva Fennica. Läs den gratis i sin helhet på länken nedan.

Nr 101-2015    Publicerad 2015-08-25 11:36

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.