logga
Snart kan förädlade plantor användas gränslöst i Sverige och Finland. En modell för att jämföra och rekommendera ländernas tallfröplantager har tagits fram och ska inom kort byggas in i Plantval.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1017-2019.

I över ett decennium har svenska och finska trädförädlare jobbat tillsammans för att ta fram gemensamma modeller och riktlinjer för rekommenderad användning av förädlade tallplantor i ett framtida klimat. Tidigare modeller som beskriver tallens reaktionsmönster är baserade på speciellt framtagna klimatvariabler. Men för att kunna ge rekommendationer för förädlade plantmaterial i både Sverige och Finland behövs ett standardiserat sätt att beskriva fröplantagernas egenskaper. Man behöver också kunna väga samman dessa till en gemensam skala som de kan rangordnas efter. Dessutom behöver gränserna för deras användningsområden beräknas och redovisas.

Den här rapporten beskriver i detalj hur man tagit fram alla viktiga egenskaper som behövs för att beräkna hur olika fröplantager presterar i överlevnad och tillväxt på en valfri lokal i Sverige eller Finland. Det innefattar bland annat hur mycket pollen som kommer från omgivningen, hur man ska beräkna ett ursprung på de ingående plantageträden och hur detta påverkar fröplantagens reaktionsmönster. En annan mycket viktig uppgift har varit att kategorisera plantagerna, standardisera beräkningarna av de genetiska vinstnivåerna och ta fram hur olika typer av plantageskötsel påverkar dessa. I rapporten redovisas också hur arealproduktionen skattas över en omloppstid utifrån överlevnad och tillväxt samt hur plantagerna kan rangordnas.

Man har även utvecklat modeller för hur utbredningsområden för lämplig och tillåten användning av varje plantage tas fram, vilket är en kombination av biologiska och administrativa begränsningar som delvis skiljer sig åt för Sverige och Finland.

Rapporten är i huvudsak en teknisk beskrivning och bildar tillsammans med den vetenskapliga bakgrunden, de nya användningsrekommendationerna för tall i Sverige och Finland. Nästa steg är att implementera dem i ett webbaserat beslutsstöd, motsvarande nuvarande ”Plantval”, som täcker båda länderna och som ska finnas tillgängligt på båda språken.

Lanseringen av verktyget planeras till hösten 2019.

 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme for Research & Innovation under grant agreement No 773383.

 

B4est_Logo_RGB-color.jpgEuropean-flag.jpg

Nr 28-2019    Publicerad 2019-05-16 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mats Berlin
Forskare
Curt Almqvist
Seniorforskare
Matti Haapanen
Luke
Karl-Anders Högberg
Tidigare anställd
Gunnar Jansson
Tidigare anställd
Torgny Persson
Seniorforskare
Seppo Ruotsalainen
Luke