logga
Vingårdsplantager med tall, snabbtest av tallplantors härdighet och biologisk kontroll av gråmögel beskrivs i detta nummer av Plantaktuellt.

Det är dyrt att anlägga fröplantager, och det tar tid, ofta 10-20 år, innan de börjar producera frö. Ett nytt koncept testas i södra Värmland, där plantageträden (ymparna) beskärs hårt till ett utseende som liknar vingårdsplantager (populärt kallat ”pine yards”). Resultaten pekar på att både pollen- och fröproduktionen kommer igång tidigare och kan ge rikliga skördar som ett resultat av beskärningen. I Garpenberg används ett enkelt gentest för att fastställa tallplantors härdighet inför fryslagring. Det går till så att knoppar från provplantorna krossas i en buffertlösning som sedan droppas på en testremsa. Provet på testremsas utnyttjas sedan för analys av olika genuppsättningars aktivitet med hjälp av en så kallad PCR-apparat, som massproducerar delar av DNA eller RNA. Genom att tolka hur pass aktiva de gener är som associeras med frystolerans kan man avgöra om plantan är lagringsbar eller inte. I ytterligare en annan artikel sammanfattas en doktorsavhandling om biologisk kontroll av gråmögel i plantskolor. Studierna visar att det finns hopp om att kunna ersätta kemisk behandling med biologisk.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 119-2004    Publicerad 2004-01-01 00:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mats Hannerz
Silvinformation
Anders Lindström
Curt Almqvist
Seniorforskare
Eva Stattin
Kristof Capieau
Elna Stenström