logga
Henriks senaste artiklar
Val av DNA-markörer påverkar träffsäkerheten på genomiskt urval inom granförädling
Ett genomtänkt markörval gör det genomiska urvalet mer träffsäkert. Men egenskapernas natur avgör om strategin är värd besväret. Det visar resultat från fältförsök och datorsimulationer.
2024-04-03
Fröplantagers genetiska egenskaper
För att förstå hur plantor från fröplantager uppträder i skogen behövs kunskap om nyckeltal för genetiska egenskaper hos plantager och fröskördar. Både stor genetisk vinst och mångfald är önskvärt.
2023-06-13
Hur kan vi få våra granplantor att vara friska och växa bra i Sverige, Norge och Finland även i framtiden?
Vi har utvecklat gemensamma modeller för att beräkna höjdtillväxt på gran i tre nordiska länder. Modellerna kan hjälpa oss att välja och sätta plantor så att de bättre klarar ett framtida klimat.
2022-12-22
Topografiska index kan förbättra val av plantmaterial
Med större beaktande av lokalt klimat och topografi kan valet av plantmaterial förbättras. Skogforsk har hittat två topografiska index som skulle kunna inkluderas i beslutsstödet Plantval.
2021-04-28
Icke-förstörande metoder för mätning av vedkvalitet i skogen utgör kraftfulla verktyg för skogsträdsförädling
Tre icke-förstörande metoder att mäta vedegenskaper har provats på stående tall. Mätmetoderna utgör pålitliga verktyg i förädlingen för tallsågtimmer med förbättrad hållfasthet och formstabilitet.
2020-10-07
Kandidatgener kopplade till höjd och härdighet kan hjälpa till att göra tidiga urval vid tallförädling
Gener som identifieras med avelsvärden visar en större effekt än de som identifieras med fenotyper. Dessa gener är goda kandidater till att användas för att genomföra tidiga urval inom trädförädling.
2020-06-18