logga
Stora plantor vinner med tiden, kottegranen ger kunskap om blomningen och sådd av contorta är något av innehållet i detta nummer av Plantaktuellt.

Täckrotsplantor har en snabb start efter plantering, de har ju med sig en matsäck i torvbehållaren. I en artikel i Plantaktuellt beskrivs ett försök där olika planttyper har följts under sex år och då visade det sig att täckrotsplantans snabba start snart hämtas in av större plantor som barrot och TePlus. De större plantorna blir vinnare i längden, enligt försöket. ”Acrocona”-granen är en mutant av vår vanliga gran som får mängder med blomanlag i stället för vanliga barranlag i skottspetsarna. Den kallas populärt för kottegran. Granen är unik och används av forskare för att undersöka vilka hormoner som är inblandade i blombildningen. Kottegranen kan därför bidra till ökad kunskap om hur blomningen kan styras på andra granar. Contortatallen har ibland dåligt rykte för sin virkeskvalitet, men om contortatallen anläggs med skogssådd blir kvaliteten helt annorlunda. Skogforsk har utfört försök med sådd av contortatall och jämfört med vanlig tall. Formas satsning på föryngringsforskning har resulterat i 24 miljoner som fördelats på nio olika projekt, vilka beskrivs i Plantaktuellt.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 53-2006    Publicerad 2006-01-01 00:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mats Hannerz
Silvinformation
Anders Lindström
Sten Nordlund
Tidigare anställd
Curt Almqvist
Seniorforskare
Ulfstand Wennström
Seniorforskare