logga
Vy över tunneltälten i FP-621 Västerhus.
Bild: Ulfstand Wennström, Skogforsk
Genom att isolera hela plantager med tunneltält undviks inkorsning från pollen utifrån. Därigenom säkerställs att plantagefröet får den förädlingsgrad som var tänkt då plantagen anlades.

Artikeln baseras på en vetenskaplig artikel i TreeGeneticGenomes

Ett projekt utfört som ett samarbete mellan Skogforsk och Umeå Universitet (UPSC) visade att det går att producera frö helt fritt från inkorsning genom att stänga inne träd i en fröplantage i tunneltält. Genom att med så kallad tilläggspollinering i tunneltälten tillföra extra pollen kan även självpollineringen hållas på samma nivå som frö från vanliga plantager har.

Inkorsning betyder att pollen utifrån deltar i pollineringen i fröplantager. Det är ett problem eftersom det påverkar det producerade fröets genetiska nivå och i vissa fall även fröets härdighetsegenskaper. Genom att skapa en fysisk barriär med tunneltält och tidigarelägga blomning och pollinering hos plantageträden så att den sker innan det finns annat pollen i luften går det att se till att allt frö kommer från plantagens föräldraträd. Det säkerställer att plantagefröet får de egenskaper som var tänkt då plantagen anlades.

Om studien

Resultaten baseras på ett försök i plantage FP-621 Västerhus, som ligger strax utanför Örnsköldsvik. Där byggdes 2010 sex tunneltält som var och en var 31 m långa och rymde upp till 13 träd. Som jämförelse användes plantageträd utan tält. Tälten täcktes med plast i början av maj och plasten fick vara kvar över blomning och pollinering och togs bort i slutet av juni. I tälten provades tre olika behandlingar:

  1. Bara tält.
  2. Pollenet blåstes runt med lövblås.
  3. Tilläggspollinering, det vill säga pollen insamlat från plantageträd utanför tälten sprutades på honblommorna.

Pollenblåsning med lövblås inuti ett tunneltält. Foto: Ulfstand Wennström

Då kottarna var mogna samlades de in och fröet klängdes fram (en metod för att öppna kottarna och skaka ur fröna). Faderskapet för fröna bestämdes med nio mikrosatelliter som är små DNA-segment som varierar i storlek mellan individer och som ofta används för att fastställa identiteten på individer och på dess avkomma. Försöket upprepades under tre år, och totalt analyserades 5683 frön från de tre årsskördarna.

Alla analyser gjordes på frö från fyra kloner som är väl representerade i plantagen. I de olika tunnlarna var dessa kloner representerade med upp till fyra kopior.

Resultat

Tunneltälten fungerade för att stänga ute pollen. Av de 3692 frön som analyserades från tälten så hade bara ett frö en avvikande fader. Detta frö kan eventuellt också ha en fader från tältet då den skillnad i en mikrosatellit som fanns kan vara resultatet av en mutation. Utanför tälten var inkorsningen 5-7 % mellan år.

I de tunneltält där inget gjordes eller där pollenet blåstes runt var graden av självpollinering relativt hög (16 – 26 % mellan år) medan självpollineringen i kontrollytorna var betydligt lägre (4 – 8 % mellan år). Den höga nivån kan ha påverkats av att det fanns flera kopior av samma klon i tälten. I tälten med tilläggspollinering var självpollineringen i nivå med den i kontrollytorna (5 – 10 % mellan år).

Tilläggspollineringen fungerade mycket bra. I dessa tält hade mellan 48 – 77 % av de analyserade fröerna en fader från tillfört pollen.

Slutsats

Vår slutsats från försöket är att det med tunneltält i en plantage eller i en växthusplantage går att skapa en fysisk barriär, tidigarelägga blomning och pollinering och därigenom producera ett högkvalitativt frö utan inkorsning och med låg självpollineringsgrad. Att eliminera inkorsningen blir allt viktigare ju högre genetisk nivå plantagen har och ju högre bakgrundspollineringen är. Som bonus var fröna från tunnelträden 15 % tyngre än fröna från kontroll, vilket bland annat förbättrar groningen.

Att anlägga tunneltält i stor skala är praktiskt fullt möjligt. Liknande odlingssystem ändvänds för många olika grödor runt om i världen, till exempel körsbär, jordgubbar och hallon. För produktion av frö för skogsproduktion är det dock inte använt ännu.

”High tunnels” i Turkiet där det odlas grönsaker. Många tunnlar ihop minskar risken att de skadas i stormar. Foto: Ulfstand Wennström

Nr 101-2016    Publicerad 2016-11-15 14:14

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.