logga
Skogforsk utvecklar nya och förbättrade sätt att sköta skogen för en lönsam skogsproduktion genom bättre tillväxt, kvalitet och hänsyn.

Förutsättningarna för framtiden skapas i ungskogen. Att optimera hela kedjan från föryngring till förstagallring lägger grunden för ett lönsamt och hållbart bruk av skogen.

Målet för vår forskning inom skogsskötsel är att genom förbättrade metoder, tekniker och planering under hela omloppstiden öka effektiviteten, höja värdeproduktionen och förbättra miljö- och naturhänsynen.