logga
Att höja produktiviteten är en av skogsbrukets största utmaningar. Skogforsk utvecklar teknik- och metodlösningar för en ökad produktivitet, minimal miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö.

Fokus inom forskningsområdet ligger på teknik, metoder och processer för skogsvård, avverkning, terrängtransport och vidaretransport. På kort sikt är målet att rationalisera dagens system och på längre sikt att stimulera den framtida teknikutvecklingen.

Ett prioriterat forskningsområde är HMI (Human Machine Interaction) där man riktar in sig på att minska belastningen på föraren, som med dagens avancerade skogsmaskiner ofta är den begränsande faktorn.

Skogforsk arbetar även, tillsammans med RECO (Rational Efficient Cost Optimization), med metodutveckling och utbildning för förare av skördare och skotare. Målet är en mer bränslesnål, ekonomisk och produktiv drivning.