logga
Skogsentreprenörer står för merparten av det operativa skogsbruket i Sverige. Skogforsk stöttar dessa företag genom att tillhandahålla nyckeltal, förenkla avtal, regelverk med mer.

Skogforsk verkar för att underlätta företagandet för skogsentreprenörer. Det gör vi till exempel genom att utveckla smarta nyckeltal för analyser och utveckling av verksamheten. Vi tittar också på metodik för drivningsarbete och har en särskild del om drivningsarbete i Kunskapsbanken – Jobba i skogen.

Ergonomi och en bra arbetsmiljö är viktig - inte minst för produktiviteten. Vi arbetar för att förbättra arbetsmiljön i skogsmaskiner. Läs mer om arbetsmiljö.

Genom "Skogsbrukets allmänna bestämmelser" och "Avtal för skogsentreprenad" (se www.apse.se) får skogsbruket tillgång till gemensamma definitioner och standardiserade avtal för att underlätta affärsuppgörelser.