logga
I nära samarbete med maskintillverkare utvecklar Skogforsk teknik, metoder och arbetsformer för en bra arbetsmiljö.

Arbetsmiljön i skogsmaskiner är krävande. Skogforsk arbetar för att förbättra den genom till exempel mindre vibrationer, bättre belysning och en säkrare och mer anpassad förarmiljö. 

Vi arbetar också, i samarbete med RECO, med utbildning av skördar- och skotarförare i körmetodik, vilket ger positiva effekter för arbetsmiljön med minskad stress, både fysiskt och psykiskt.