logga
Skogforsk forskar för ett hållbart och skonsamt svenskt skogbruk. Vi utvecklar metoder och teknik för naturhänsyn med mesta möjliga nytta till minsta möjliga kostnad.

Skogforsk arbetar för en hög och värdefull skogsproduktion i kombination med effektiva hänsynsåtgärder. Syftet med åtgärderna är att bevara och restaurera den biologiska mångfalden, vilket är ett viktigt skogspolitiskt mål. 

Vi arbetar för att förse skogsbruket med kunskap för att därigenom få ut maximal nytta för naturvårdsinsatserna.