logga
Högkvalitativa, motståndskraftiga och klimatanpassade plantor lägger grunden för ett lönsamt och hållbart bruk av skogen. Skogforsk förädlar träd för det svenska skogsbruket.

Förädling och föryngring är de första stegen i en kedja av åtgärder som lägger grunden för ett lönsamt och hållbart bruk av skogen.

Skogforsk ansvarar för skogsträdsförädlingen i Sverige. Vi arbetar i första hand med tall, gran, contorta och björk men bedriver också visst förädlingsarbete med trädslag som hybridasp, douglasgran, lärk och sitkagran.

Målet med skogsträdsförädlingen är att ge skogsbruket bästa möjliga plantmaterial och se till så att inga viktiga arvsanlag går förlorade för framtiden. Vi tar fram skogsträd med bättre tillväxt, virkeskvalitet och motståndskraft. Dessutom skapar vi beredskap för framtida klimat- och miljöförändringar.