logga
Skogforsk utvecklar planerings- och analysverktyg för avverkning, väghållning och transporter. Vi arbetar också med skogliga standarder som är en viktig bas för produktivitetsarbetet.

Vi effektiviserar centrala funktioner inom skogsbruket, som åtgärds- och resursplanering, styrning och uppföljning. Målet är att öka virkesutnyttjandet och minska miljöbelastningen och energiförbrukningen liksom att minska kostnaderna för produktion och logistik.

Skogforsk medverkar även i utveckling och implementering av planerings- och analysverktyg för avverkning och transport, Skogsbrukets nationella vägdatabas (SNVDB), samt förvaltning och utveckling av skogliga standarder. Exempel på standarder är till exmeple StanForD, papiNet och Standard för Data om skog och brukande av skog.