logga
Transporterna står för en stor del av skogsbrukets kostnader. Det finns mycket att tjäna på mer effektiva fordon och logistik. Vi gör det möjligt.

Skogforsk utvecklar modeller för effektiv transportplanering med målet att integrera alla led i värdekedjan. Logistikorganisationen knyts samman i en digital kedja från skogen till industrin.

Effektivare planering, styrning och uppföljning kan sänka kostnaderna, minska miljöbelastningen och öka trafiksäkerheten. Skogforsk utvecklar också ny teknik och nya metoder för vidaretransporter. Till exempel arbetar vi med att utveckla längre och tyngre fordonstyper som kan lasta mer och därigenom bidrar till minskad miljöpåverkan, minskade kostnader och bättre trafiksäkerhet.