logga
Hur påverkas mark och vatten av skogsbruket? Hur minimerar vi körskador? Vilka blir effekterna av askåterföring och gödsling? Det är några av frågeställningarna för forskningen.

Skogforsk forskar för att ta fram metoder och teknik för hur skogsbruket kan göras så skonsamt som möjligt för omkringliggande mark och vatten. Vi arbetar bland annat för en effektivare drivning ur ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Vi forskar också på effekterna av askåterföring och gödsling liksom hur hyggen påverkar miljön.