logga
Skogforsk förser skogsbruket med frö och plantmaterial av hög kvalitet. Vi utvecklar nya metoder för behandling och odling av plantor samt ger råd om frö och plantor.

En bra föryngring lägger grunden för ett lönsamt och hållbart bruk av skogen. Vår forskning utvecklar nya och förbättrade sätt att anlägga ny skog. 

Skogforsk fröservice arbetar med analys, rådgivning, behandling och utveckling av nya fröbehandlingsmetoder. Vi analyserar frö genom bland annat groningsbord, röntgen och termogradient och mätning av vattenhalt. Vi avvingar, rensar och sållar också frö för optimal renhet, vilket är viktigt vid sådd. Idag behandlar och analyserar vi 60 procent av skogsbrukets totala behov av frö.

Läs mer om Forskningsservice

I plantskolan testar Skogforsk plantor på uppdrag av skogsbruket och odlar fram plantor för Skogforsks forskningsstudier.