Gå till:

Henrik Von Hofsten

Tidigare anställd

Arbetar främst med skogsbrukets transporter, framför allt större och tyngre, så kallade HCT-fordon. Gör även en del insatser inom skogsbränslesektorn, framför allt kring sönderdelning och fraktionering av skogsbränsle men även transporterna.

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2021 Productivity and costs of sieving logging residue chips
Eliasson, Lars
Anerud, Erik
Eriksson, Anders
von Hofsten, Henrik
International Journal of Forest Engineering
2019 Managing moisture content during storage of logging residues at landings – Effects of coverage strategies
Eliasson, Lars
Anerud, Erik
Grönlund, Örjan
von Hofsten, Henrik
Renewable Energy
2016 An alternative supply system for stump biomass – coarse grinding combined with sieving of the produced hog fuel
Anerud, E
von Hofsten, H
Eliasson, L
International Journal of Forest Engineering
2015 Täckningseffekt vid storskalig lagring av flis
Anerud, E
Jirjis, R
Eliasson, L
von Hofsten, H
2015 Effects of Sieve Size on Chipper Productivity, Fuel Consumption and Chip Size Distribution for Open Drum Chippers.
Eliasson, L
von Hofsten, H
Johanneson, T
Spinelli, R
Thierfelder, T
Croatian Journal of Forest Engineering
Skogsbränsle
Transport & logistik
Transportfordon