Gå till:

Jan-Olov Weslien

Seniorforskare
(Professor)
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
jan-olov.weslien@skogforsk.se

070 - 698 59 29

Hänsyn
Naturhänsyn
Kollegor inom Skogsskötsel