Gå till:
Skogforsk arbetar för att tillföra kunskaper och innovationer till nytta för skogsbruket och samhället. Vi följer flödet av virke från det lilla fröet ända fram till grinden utanför pappersbruket eller sågverket. Ta en titt på våra forskningsområden om du vill veta mer om vår verksamhet.
Klimatet förändras och trycket på skogarna ökar. Konkurrensen om råvaran hårdnar och efterfrågan blir större. Aldrig har skogen varit så viktig för ett hållbart samhälle som idag.

Forskning för framtiden

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Genom tillämpad forskning, ett unikt nätverk och god kunskap om aktuella trender i samhälle och skogsnäring gör vi steget kort från forskning till praktik.

Vårt uppdrag är att utveckla och kommunicera kunskap, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen till nytta för samhället.

Omkring 80 forskare i Uppsala, Sävar och Ekebo arbetar med arbetsmiljö, virke, hänsyn, skogsskötsel, skogsodlingsmaterial, skogsbränsle, teknik- och maskinarbete, logistik,  företagande, skogsskador med mer.