Gå till:

Skogsbrand

Foto: Johan Bjurer/Mostphotos
Information om brandrelaterade ämnen bland annat checklistor, PDF-dokumentation och kunskapsartiklar.

Varje år uppkommer bränder inom skogsbruket vilka kan orsaka stora konsekvenser. I och med de klimatförändringar som sker förväntas risken för bränder öka och säsongen för bränder i skog och mark bli längre. Mycket har vi lärt oss av de tidigare somrarna med bränder men mer kunskap behövs. På den här sidan har vi samlat information om hur man bör arbeta förebyggande mot brand, kunskap om tidigare händelser samt hur ett avslutande arbete kring en brand kan se ut.

Nyttiga PDF:er och länkar

Brandriskprognoser och brandriskkartor från MSB (extern länk)

Val och placering av brandsläckare (PDF)

Försäkringsskydd vid skogsmaskinsarbete (PDF)

Riskhantering avseende brand vid skogsarbete (länk och PDF)

Myndigheters och skogsnäringens ansvar vid skogsbränder (extern länk)

Skogsindustriernas sida om skogsbrand (extern länk)

Riktlinjer för bevakning efter avslutad räddningsinsats vid skogsbrand

Avslutande av insats mot skogsbrand – räddningsledarens checklista (PDF)

Bevakning efter skogsbrand – råd och information till markägare (PDF)

Dokumentation vid avslutande av räddningsinsats efter skogsbrand och information till berörda markägare (PDF)

Kunskapsartiklar och rapporter från Skogforsk

Så minskar du risken för skogsbrand

På skogsbrandsfronten mycket nytt

Brandsommaren 2018 dyr för skogsbruket

Högkapacitetsdrönare för skogsbrandsbekämpning

Skogsskötsel efter brand

Råd och tips om föryngring efter skogsbrand

Hur påverkas vilt av skogsbrand?

Bränning för biologisk mångfald