logga
Bild: Skogforsk
Skogforsk ansvarar för skogsträdsförädlingen i Sverige. Främst handlar det om tall, gran, lärk, contorta och björk. Träden får bättre kvalitet, högre tillväxt och anpassas till framtidens klimat.

Kort introduktionsfilm om skogsträdsförädling

Skogsträdsförädling är en avancerad verksamhet, som sker i flera steg och under flera år. Temasidorna om vår förädlingsverksamhet ger en bred överblick i ämnet. Se gärna kortfilmen som en första introduktion.   

Lunchseminarium i riksdagshuset 4 maj

Den 4 maj 2023 arrangerade Skogforsk ett lunchseminarium om skogsträdsförädling i riksdagshuset. Som värdar för seminariet stod Kjell-Arne Ottosson (KD), vice ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, och Birger Lahti (V), ledamot i Näringsutskottet. Seminariet livesändes och går att se i efterhand i spelaren ovan.