logga
Bild: Erik Viklund
FÖRYNGRING - början på framtiden. Att snabbt etablera nya träd efter avverkning är viktigt för ekonomin, klimatet och miljön.

Det finns flera sätt att etablera den nya trädgenerationen på. Och sätten variera beroende på ståndort och trädslagsval. Vid trakthyggesbruk kan föryngringen ske genom plantering, sådd eller naturlig föryngring. Vid plantering och sådd har markägaren möjlighet att välja trädslag samt genetiskt ursprung på plantorna eller fröna. Vid hyggesfritt skogsbruk, är vald skötselmetod avgörande för om det går att föryngra marken genom plantering eller sådd, eller om naturlig föryngring är att föredra.

På denna sida har vi samlat vår information om föryngring. Läs mer och klicka dig vidare till intressanta arbetsrapporter eller verktyg. 

Dåliga föryngringsresultat

Uppföljning av de senaste årens föryngringar har visat att många av de planterade plantorna är borta efter första röjningstillfället. Vad detta beror på undersöks nu i ett stort brenschgemensamt projekt som du kan läsa mer om här: Föryngringskollen. I vår tidning Vision kan du också läsa mer om Föryngringskollen: De kartlägger plantdöden

En väl utförd markberedning som resulterar i många bra planteringspunkter är viktigt för föryngringsresultatet. Det förändrade klimatet gör också att det har stor betydelse om plantan sätts högt eller lågt: Bästa planteringspunkten inte alltid bäst

Autonom plantering

Brukande av skogen kräver hållbara metoder med snabb etablering av plantor och hög tillväxt. Idag är det svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen. I ett projekt Autoplant, är Skogforsk med och tar fram en autonom skogsföryngringsmaskin. Målet är ett den ska ha hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö.

Förädlade plantor

Målet med förädlingen är att få fram plantor med bättre överlevnadsförmåga, tillväxt och kvalitet. Det ger oss också möjligheten att välja plantor som är anpassade till det framtida klimatet.
Resultatet blir friskare skogar, högre ekonomisk avkastning från skogsbruket och en högre koldioxidinbindning. Läs mer om förädlingen och om vilka plantor du ska välja vid plantering: Förädling av skogsträd