logga
Bild: Rolf Björheden, Skogforsk
De många skogsbränder som härjade sommaren 2018 innebar stora kostnader för skogsbruk och samhälle. Blir det torrt och varmt även 2019 förväntas dessutom stora insektsangrepp på den stressade skogen.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1012-2019.

Skogforsk har gjort ett försök att identifiera och sammanfatta effekter på skogsbruket av den torra och varma sommaren 2018 i en rapport. Såväl omedelbara effekter som effekter på några års sikt berörs. Där går bland annat läsa att skogsbrukets gemensamma riktlinjer för att förebygga brand fungerade väl. Mindre än en procent av skogsbränderna sommaren 2018 orsakades av skogsbruket. Men kostnaderna blev betydande. Skogsbrukets nota för det förebyggande arbetet landade sannolikt på en halv miljard. Till detta ska läggas direkta skador på växande skog och förluster av virkesvärde som drabbat berörda skogsägare samt stora kostnader för återställande och följande sanering av maskiner och anläggningar som utnyttjats i arbetet. 

Många bränder släcktes fort

De allra flesta bränderna kunde släckas innan de nått större omfattning. I de värst drabbade länen stod 95 procent av antalet bränder för mindre än 20 procent av den drabbade arealen. Dessa lyckade insatser har varit snabba och kraftfulla. Fem procent av bränderna står tillsammans för 80 procent av den brandhärjade arealen. Dessa har i flera fall blossat upp efter att en första bekämpning ansetts lyckad och avslutad. En sådan brand är mycket svår att släcka. Slutsatsen blir att överlämningen skett för tidigt, alternativt att brandbevakningen haft otillräckligt med resurser och kompetens.

Snabb upptäckt och kraftfull första insats

För att öka förmågan till snabb upptäckt och en tillräckligt kraftfull första insats föreslås nu mer resurser, men också förbättrade ledningsfunktioner och planerad samövning på både ledningsnivå och operativt. Behandling av olika utredningsförslag som syftar till att öka förmågan till effektiv brandbekämpning pågår just nu. Det är också mycket viktigt att allmänheten inser de stora risker eldning i skog och mark innebär vid förhöjd brandrisk. Två tredjedelar av alla skogsbränder med känd orsak har berott på oförsiktig eldning under rekreation och annan vistelse i skog och mark.

God insatsförmåga viktig – även för samhällsekonomin

Räddningsinsatsernas viktigaste och primära mål är att skydda människors liv, hälsa och egendom. Men det finns även samhällsekonomiskt bärande motiv för en hög förmåga till insatser. Nuvärdet på den skog som eldhärjades 2018 sjönk med 3,8 miljarder kronor (53 000 kr/ha i skogsbruksledet och med hela 175 000 kronor per hektar om även industriledet räknas in). Detta återspeglar en motsvarande direkt sänkning av skatteunderlagets värde i de drabbade regionerna.  

Stora insektsangrepp befaras även sommaren 2019

Den exceptionella sommaren var också mycket gynnsam för flera insekter som kan angripa skog. Särskilt allvarlig är granbarkborren. Stora angrepp på den stressade skogen kan förväntas även i år om det blir en varm och torr sommar. Att våren inletts med sol, torka och värme bådar inte gott. Bra beredskap att genomföra bekämpningsåtgärder och skyddsavverkning av angripen skog innan insekterna hinner sprida sig är nödvändig. 

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 26-2019    Publicerad 2019-05-10 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.