logga
Bild: Staffan Jacobson
Mycket av det som kan tillverkas av fossil olja kan tillverkas av träd. Skogen ger oss bland annat biobränslen som hjälper oss att bli fossilfria.

I Sverige är slutavverkningen den största källan till biobränslen från skogen genom att biprodukter från tillverkningen av sågade trävaror och pappersmassa används för energiframställning. Även vid avverkning av skog kan skogsbränsle tas ut, då i form av grot (grenar och toppar).

I nummer 1:2023 av vår tidning Vision har vi tema Biobränslen. Där finns mängder av aktuell information. Läs den här: Vision tema Biobränsle.

Användningen av biobränslen ökar

Efterfrågan på biobränslen ökar och allt talar för att grotuttagen kommer öka

Andelen biobränsle, det vill säga förbrukning av biobränsle i förhållande till den totala bränsleförbrukningen (fossilt + biogent) har ökat från 39 procent 2008 till 55 procent 2020 enligt Statistiska Centralbyrån. Detta beror både på att mängden biobränslen har ökat och att mängden fossila bränslen har minskat under perioden. Mellan 2019 och 2020 ökade andelen biobränsle med 2 procent.

Andelen biobränsle är störst inom energi- och tillverkningsindustrin. Dessa branscher står också för den största användningen av biobränslen totalt. 

Bioenergianv i Sverige.png

Andel biobränslen vid förbränning av bränslen, 2008, 2019 och 2020 i respektive aggregerad Näringsgren (SNI 2007)

 

Läs mer:

UTTAG AV SKOGSBRÄNSLEN. Det finns många anledningar till att skörda grot (trädens grenar och toppar) och små träd. Men det kan också ge negativa effekter.   Läs mer här
ÄR BIOBRÄNSLEN KLIMATSMARTA? I vår strävan efter ett fossilfritt samhälle är biobränslen ett alternativ till fossila energikällor. Men är biobränslen verkligen klimatsmarta?   Läs mer här