logga
Vision nummer 1, 2023

Ett helt nummer ägnat bioenergi och skogsbränsle. Nästan i alla fall.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen är tänkt att ge inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Artiklar i detta nummer:
Hur mycket skogsbränsle blir det? Skördardata ger svaret!
Att på förhand veta hur mycket skogsbränsle som finns på hygget har varit en av knäckfrågorna för att få till tillförlitliga leveransprognoser. Men nu börjar Skogforsks grotprognoser på allvar implementeras i större skala i skogsbruket.
Mer energi med täckning och sållning
Genom att täcka och sålla flisen går det att både lagra längre och minska värdeförlusterna visar en ny studie.
Framåt i värdekedjan – ett vaccin mot konjunktursvängningar
Kvarnmon Flis AB är en entreprenör som lyckats väl inom skogsenergisektorn, oavsett skiftningar i konjunkturen. Hemligheten? Man har förflyttat sig framåt i värdekedjan.
Ny målbild ska skydda mångfalden
En ny målbild* för hänsynen till biologisk mångfald vid grotuttag formuleras just nu av ett antal experter och forskare. Fokus ligger på att groten främst ska bestå av skogens vanligaste trädslag, samt att naturvårdstoppar – grova toppar – ska lämnas kvar. Gärna i solen.
Slyet – det nya skogsbränslet?
Biobränsleterminalerna gapar tomma och efterfrågan på biobränsle är rekordhög. I den intensiva biobränslejakten seglar en hittills förbisedd resurs upp: sly.
Bränsleuttag, inte alltid klimatsmart
Att föra bort skogsbränsle ur skogen sänker tillväxten. Främst handlar det om att volymen tillgängligt kväve minskar. För grotuttag sjunker tillväxten med cirka två procent på en omloppstid – men att ta ut träddelar i gallring kan vara en riktigt dålig affär. Och inte så värst klimatsmart!
Så mycket grot kan vi fånga!
Enligt en ny studie från Skogforsk finns en stor outnyttjad potential att öka produktion av grotvolymerna. Men vad kostar det egentligen?
Grotkampen – avgör industrins kolbindning?
Det finns en stor potential för skogsindustrin och värmeverken att skapa ytterligare klimatnytta genom att fånga in biogen koldioxid och skapa negativa utsläpp. Grot kan möjliggöra infångningen, men det finns stor konkurrens om groten. Det visar en ny fallstudie från Skogforsk och Chalmers.
Jakten på minusutsläppen
Det finns en stor potential för landets skogsindustri och värmeverk att fånga in biogen koldioxid och på så vis skapa negativa utsläpp. Stockholm Exergi är först ut, tillsammans med en av sina största leverantörer, Mellanskog.
EU:s huvudvärk: biobränsle eller inte?
Biobränslets framtid är starkt sammanlänkad med EU:s politik. EU-parlamentets förslag om ytterligare begränsningar av biobränslen har ännu inte fått något gehör i trepartsförhandlingarna.
Värmeverket: ”Det händer någonting med virkesmarknaden”
Kampen om skogsråvaran ökar. Nu tar jättar som Vattenfall ett stort steg in på arenan och vill utöka andelen skogsbränsle – där massaveden kan stå näst på tur.
Hausse på bränslemarknaden: allt talar för mera grot.
Kriget i Ukraina och de extrema gaspriserna stressar hela Europas energisystem. Resultatet? Hausse på bränsle från skogen. Men de regionala skillnaderna är stora. För skogsägarföreningar är bränslet ett viktigt tredje ben att stödja sig på – vi har bett dem om en lägesbeskrivning.