logga
Bild: Crelle Photography AB©
Under torra förhållanden kan skogsbrand lätt uppstå vid skogsarbete och skogsbruket arbetar aktivt med att minska riskerna. Här är tips och råd för att förebygga och förhindra spridning av brand.

Kunskapsartikeln publicerades 2017. Uppdaterad 240704. Besök temasidan "Skogsbrand" för senaste uppdateringarna inom brand.

Under torra perioder finns risker för skogsbrand i samband med maskinarbete i skogen. Följderna om elden sprider sig kan bli katastrofala.

Under 2021 uppdaterade skogsbruket de branschgemensamma riktlinjerna för att förebygga att skogsbrand uppstår och för att förhindra spridningen när det väl händer. Här är några tips utifrån riktlinjerna till dig som jobbar i skogen. 

Läs även Riskhantering avseende brand vid skogsarbete – skogsbrukets riktlinjer i sin helhet för mer info.

Planering

  • Beakta riskerna med maskinarbete på trakter med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden. Gör lokala bedömningar.
  • Identifiera eventuella delområden med högre brandrisk eller med vegetation som kan ge hastiga brandförlopp.
  • Beakta traktens topografi och tänk på att en brandspridning sker hastigare i brant motlut än i plan terräng.
  • Beakta omkringliggande områden avseende faktorer som kan förvärra ett eventuellt brandbeteende samt konsekvenserna av en eventuell brand.
  • Säkerställ att tillfartsvägar är framkomliga inför en eventuell släckningsinsats.
  • Se till att larmkoordinat alltid finns i traktdirektivet.

Samråd

Vid brandriskindex 4 (dygnsmedel) eller högre (se branschriktlinjerna i sin helhet) ska samråd ske mellan utförare och beställare. Det är utförarens ansvar att initiera samråd. 

Kompetens 

Alla personer som berörs av arbetet eller av samråden ska ha kunskap minst motsvarande Skötselskolans modul Brand.

Larmrutiner

Säkerställ att du har möjlighet att larma 112 på platsen. Dessutom bör alltid finnas larmförbindelse mellan utförare, uppdragsgivare, eventuell brandvakt och larmoperatör under arbetets gång.

Utrustning

Skogsmaskiner ska alltid vara utrustade enligt Brandskyddsföreningens branschstandard SBF 127 ”Regler för brandskydd på arbetsfordon och maskiner”.

Under brandrisksäsong ska minst följande utrustning finnas tillgänglig för respektive maskintyp:

  • Avverkningsmaskiner ska medföra minst 2 stycken 9 liter vätskesläckare.
  • Markberedningsmaskiner ska medföra minst 6 stycken 9 liter vätskesläckare.
  • Grävmaskiner i markberedning ska medföra minst 2 stycken 9 liter vätskesläckare.
  • Samtliga maskiner ska medföra kratta och spade.

Läs mer om brandsläckarnas effektklassning på Svenska Brandskyddsföretags webbplats

Riktlinjerna är utformade av företrädare för skogsbruket i samverkan med Skogsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lantbrukets brandskyddskommitté och deltagare från Räddningstjänsten.

Läs riktlinjerna i sin helhet på länken nedan.

Nr 45-2017    Publicerad 2017-05-17 10:27

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Tomas Johannesson
Tidigare anställd