Publikationer

Titel(länk)

År

Utgivare

Författare

Transportrelaterade publikationer på Skogforsks hemsida   Skogforsk  

En analys av flaskhalsar i 2018’s BK4-vägnät
(zip-fil)

2019 Skogforsk Victor Asmoarp
Aron Davidsson Patrik Flisberg 
 Effektivare transporter på väg – slutrapport från ETT 2014-2016  2018  Skogforsk Victor Asmoarp, Johanna Enström, Mikael Bergqvist, Henrik von Hofsten 

Workshop för ETT-förare fångar viktiga erfarenheter

2016

Skogforsk

Johanna Funck, Victor Asmoarp

Effektivare flisbilar viktigt för skogsbränslet

2015

Skogforsk

Johanna Enström, Henrik Von Hofsten

ETTdemo 2011–2013: Slutrapport, demonstration av ETT- och ST-fordon

2015

Skogforsk

Niklas Fogdestam, Claes Löfroth

Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet

2015

Trafikverket

Kenneth Natanaelsson, Pernilla Ngo

Kontinuerlig uppföljning av drivmedelsförbrukning och lastfyllnadsgrad för ETT- och ST-fordon 2014

2015

Skogforsk

Fredrik Johansson

Lägre kostnader och mindre utsläpp med tyngre virkesfordon – en systemanalys

2015

Skogforsk

Martin Lööf, Victor Asmoarp

Systemanalys av införande av HCT på väg

2015

Trafikverket

Kenneth Natanaelsson, Petter Åsman, Stefan Grudemo, Emeli Adell

Utveckling av HCT-fordon i Sverige

2015

Skogforsk

Johanna Enström, Henrik Von Hofsten

Implementering av tunga lastbilar i Finland

2014

TfK

Maria Mustonen

Kontinuerlig uppföljning av drivmedelsförbrukning och lastfyllnadsgrad för ETT- och ST-fordon.

2014

Skogforsk

Jenny Widinghoff

Systemeffekter av införande av HCT på väg

2014

Trivector

Emeli Adell,Caroline Ljungberg, Alexander Börefelt, Lena Smidfelt Rosqvist

Systemeffekter av införande av HCT på väg

2014

Trivector

Emeli Adell,Caroline Ljungberg, Alexander Börefelt, Lena Smidfelt Rosqvist

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport

2014

Trafikverket

A Berndtsson, P Åsman m. fl

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag - En förstudie inom ramen för FoI-programmet High Capacity Transports

2013

Chalmers University of Technology

Per Olof, Arnäs Niklas Arvidsson, Fredrik Börjesson, Kristina Liljestrand

Bränsleförbrukning för ST-bilar

2013

Skogforsk

Jeanette Edlund, Victor Asmoarp, Rikard Jonsson

Stora lastbilar ger goda miljöeffekter

2013

Skogforsk

Mikael Frisk, Gert Andersson

ETT – Modulsystem för skogstransporter– En Trave Till (ETT) och Större Travar (ST)

2012

Skogforsk

Gunnar Svenson, Claes Löfroth